Basur kanaması ne kadar sürer, kanaması mı iyidir yoksa kanamaması mı ?

Bu sorulara cevap vermeden önce basur kanaması neden olur, daha da önemlisi basur diye bir hastalık insanlarda neden görülür açıklamaya çalışayım.

Basur makatı çalıştıran kaslarda bulunan toplardamarların genişlemesi ve sarkarak memeye dönüşmesi ile oluşan bir hastalıktır. Bu genişlemeye damarlara uygulanan basınç neden olur.

Bu basınç artışının sebebi de genel olarak, fazla kilolar, tuvalette fazla ıkınma, uzun süreli oturuşlar, hareketsiz yaşam, hızlı yemek yeme şeklinde sayılabilir. Hastalığın oluşumu yavaş yavaştır ve hep kötüye gider şeklindedir. (bkz. basur neden olur)

Toplardamarın meme yapması ve bunun anüs kanalına sarkması kaçınılmaz olarak basur kanaması şikayetlerini de doğurur. Çünkü hassas olan basur memesi, sürtüne sürtüne ve dışkı tarafından sıkıştırıla sıkıştırıla tahriş olur ve kanar.

Basur hastalığı iki tiptir. Birincisi en çok görülen tip olan iç basur, ikincisi tip ise daha seyrek görülen ama daha kolay fark edilen dış basur. (Bkz. iç basur nedir, dış basur nedir) Her iki basur türü de meme yapar ve ağrılıdır.

İç basur hastalığı 4 aşamada değerlendirilir ve tedavi bu yönde uygulanır. Hastalık henüz başlangıç aşamasında ise (bkz. basur başlangıcı) basur memesi oluşmaya başlamış ama henüz dışarı sarkacak kadar büyümemiştir. Bu evredeki  iç basuru hastalar far edemezler, çünkü basur memeleri birkaç santim makatın içindedir. Doktora muayeneye gidilince doktor makatın içine anoskop adı verilen aletle bakar ve basur başlangıcı var mı yok mu anlayabilir.

Basurun başlangıç evresinin en önemli belirtisi dışkıda kan görülmesidir. Kanamalar genellikle kabızlık esnasında görülür. Basur memesi kanaması ile başka bir hastalığa bağlı kanamanın ayırt edilebilmesi için iki ayırıcı nokta vardır.

-Basur memesi kanaması parlak kırmızı renkte olur,

-Dışkıdaki kan çizgi şeklindedir,

Kişi hem basur olup hem de başka bir hastalığı da olabilir bu nedenle dışkısında zaman zaman kan gören, kolay yorulma, halsizlik yaşayan birisi doktora gitmelidir.

Basurun ilk evresinde tedavi kabızlığı önlemek ve egzersiz yapmak şeklindedir. Acılı ve baharatlı yiyecekler ağrıları artırır, bunlardan sakınmak gerekir.(bkz.basura iyi gelen meyveler) (bkz.basura iyi gelen yiyecekler) Bu evredeki basur kanamaları aynı gün içinde kesilebilir veya bir iki gün devam edebilir.

İkinci evrede basur memeleri dışkılamanın arkasından dışarı çıkar. Bu hasta açısından hoş bir şey değildir. Kanamaya ilave olarak kaşıntı şikayetleri de başlar. Dışarı çıkan basur memeleri daha sonra kendiliğinden içeri girerler. Anüsün ağzında bulunmaları nedeniyle kişide sahte dışkılama hissi uyandırırlar.

Bu evrede basur kanamaları bir günden uzun sürer ve daha sık olur. İkinci evre basurun tedavisi için ışın tedavisi veya lastik bandla bağlama tedavisi uygulanır.

Üçüncü evreden itibaren basur kanamaları her gün görülebilir. Bazı günler kesilse de çok geçmeden kanamalar yine başlar. Üçüncü evrede basur memesinin içeri sokulması zor olur. Meme şiştikçe ağrı artar, kanama olunca içindeki iltihap boşalır ve ağrılar bir süre azalır.

Bazı hastalar basur memesini patlatmak için amatör yöntemler denemektedirler. Bu ağrıyı artırdığı gibi kanama bölgesinin mikrop kapmasına da yol açabilir. Bu nedenle basur memesi sıktırılmamalı, kendi kendine evde memeyi patlatmaya çalışmamalıdır.

Doktora gidilmeyecekse Feridun Kunak’ın önerdiği sıcak su banyosu + krem sürerek masajla içeri sokma yöntemi denenebilir. (bkz. basura ne iyi gelir Feridun Kunak)

3. evre basur ameliyat veya lastik bandla bağlama yöntemleri ile tedavi edilir.

4. evre basurda memeler hep dışarıdadır. Bazen iç basur memeleri ile dış basur memeleri bir araya gelir ve birbirinden ayırt edilemez. Bu seviyede önceki evrelerde uygulanan ağrısız ve kısa süren tedavi metodları uygulanamaz, hastanın ameliyat edilmesi gerekir.

Basurun kanama süresine göre hangi evrede olduğunu tespit etmek zordur. Bu hastalık başka hastalıkların gölgesinde de gelişebildiğinden en iyi tespiti hekim yapabilir.