Basur kremleri veya doğal yöntemler basur tedavisinde yeterince etkin değil ise hemoroidal arter embolizasyonu adı verilen bir tedavi türü ile basur hastalığından kurtulabilirsiniz.

Hemoroidal arter embolizasyonu nedir ?

Basur hastalığının tedavisinde bir çok tedavi usulü bulunmaktadır. Basur hastalığı ilerlemiş ise krem ve ağrı kesiciler ağrıyı azaltmakta yetersiz kalmaktadır. Bu durumda basur memesinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir tedavi uygulanmaktadır.

Basurun bilinen en eski tedavi yöntemi basur memesinin cerrahi yolla kesilip toplardamarın dikilmesidir. Ancak bu yöntem hasta açısından epey acılı olduğundan başka tedavi yöntemleri de geliştirilmiştir.

Başlıca basur tedavi yöntemlerini;

 • Band ligasyon,
 • Lazer yöntemi,
 • Skleroterapi,
 • Koagülasyon,
 • Doppler aracılığı ile damar bağlanması

Şeklinde sayabiliriz. Bu yöntemler farklı cihazlarla uygulansa da temel amaç aynıdır. Basur memesinin kurutulması ve bağlandığı toplardamardan koparılması neticesinde basur tedavi edilmektedir.

Son yıllarda bu yöntemlere hemoroidal arter embolizasyonu adı verilen başka bir yöntem eklenmiştir. Bu yöntemin diğerlerinden temel olarak farkı basur memesini kesip almak yerine basur bölgesine giden atardamarı tıkamak üzere kurgulanmasıdır. Basur memesi kan ile beslenemeyince küçülmekte ve kurumaktadır.

Hemoroidal arter embolizasyonu yöntemini öne çıkaran başlıca unsurlar;

 • İşlem sonrasında hastanın hastanede yatmasına gerek olmaması,
 • Bir ameliyat işlemi olmadığı için işlem sonrası acının daha az olması
 • Klasik basur ameliyatına nazaran hastanın günlük hayatına daha kısa sürede dönebilmesidir.

Dezavantajları ise;

 • Başarı oranlarının % 70 civarında olması
 • İşlemde kullanılan malzemelerin pahalı kullan-at malzemeler olması nedeniyle klasik basur ameliyatına göre fiyatının biraz daha fazla olmasıdır.

Hemoroidal arter embolizasyonu nasıl yapılır ?

Hemoroidal arter embolizasyonu ameliyatsız hemoroid tedavisi seçeneklerinden birisidir.  Bu tedavi yöntemi basur memesi besleyen atardamara tıkayıcı bir madde verilmesinden ibarettir.

İşlem 20 dakika sürer ve 1 hafta sonra basur memesi söner. İşlem sonrasında hastanın yaklaşık 6 ay doktor tarafından takip edilmesi gerekir.

Hemoroidal arter embolizasyonunun başarısını etkileyen iki önemli faktör,

 • Birincisi, doktorun deneyimi, teknik bilgi ve becerisi
 • İkincisi, işlem öncesi hazırlığın ve gerekli tetkiklerin yapılmasıdır.

İşlem öncesinde;

Öncelikle hastanın şikayetlerinin basur kaynaklı mı yoksa başka bir kolon hastalığı kaynaklı mı bunun netleştirilmesi gerekir. Bunun için de kolonoskopi yapılır. Hastaya ayrıca kan ve idrar tetkikleri de yapılır.

Doktor gerekirse karın içindeki diğer hastalıkları ekarte etmek için karın ultrasonu, makat bölgesine giden damarların değerlendirilmesi için bilgisayarlı tomografi ile anjiyografi işlemi isteyebilir.

Ayrıca, hastalığın yaygınlık ve derecesini tespit etmek için Fransız kanama skorlaması, Yaşam kalitesi değerlendirme testi, Golingher hemoroid sınıflaması gibi bir takım test ve değerlendirmeler yapılabilir.

Hasta aynı zamanda şeker hastası ise şeker ilaçlarının işlemden 48 saat önceden kesmelidir.

Hastaya ayrıca gerekirse pıhtılaşma özelliklerini gösteren testler ve bulaşıcı hastalık testleri de yapılır.

Hemoroidal arter embolizasyonu işleminden önce hasta 8 saat aç kalır. Hemoroidal arter embolizasyonu işlemi hasta uyanıkken yapılır. Bu nedenle işlemden önce rahatlaması için hastaya işlemden önce sakinleştirici, uyuklatıcı bir ilaç verilir.

İşlemden sonra;

Hasta yaklaşık 1 hafta tuvalete giderken zorlanacak ve ağrı çekecektir. Bu ağrılar 10 gün veya 15 gün de sürebilir.

Bu süre zarfında kanama, karında gergin hissi, gaz, spazm gibi şikayetler olabilecektir.

İşlemden sonra yaklaşık 3 saat hasta fazla hareket etmemeli, yatmalıdır. Yemek yemesine bir engel bulunmamaktadır.

İşlemden sonra hasta, doktorun kendisine reçete ettiği, antibiyotik, gaz giderici, ağrı kesici, spazm çözücü ilaçları kullanmaya başlayacaktır.

Kontrol;

Hemoroidal arter embolizasyonu işleminden 3 ay sonra 1 kontrol, 6 ay sonra 2 kontrol yapılır. Kontrollerde kolonoskopi ve ultrason incelemesi yapılır.

Hemoroidal arter embolizasyonu fiyatı

Hemoroidal arter embolizasyonu fiyatı yaklaşık olarak 5-6 bin TL civarındadır. Hastane ve doktor seçimine göre bu fiyat biraz daha artabilir. İşlemde kullan-at tarzı pahalı malzemelerin kullanılması, işlem maliyetini yükseltmektedir.

Hemoroidal arter embolizasyonu öncesinde ve sonrasında bir hayli tetkik ve görüntüleme isteyen bir işlem olup işlem ücretine bunların fiyatları da eklenmektedir.

Hemoroidal arter embolizasyonu ülkemizde ve dünyada yeni yeni uygulanan bir yöntem olup bu yöntemi ilk uygulayanlardan birisi Prof.Dr.Fahrettin Küçükay olup Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan bu doktordan bilgi almanız yararlı olacaktır.

Telefonu: Önce santral numarası olan 0 222 239 29 79 u tuşluyorsunuz, ardından 2860 ı bağlatıyorsunuz. Telefona sekreter çıkacaktır.